ביטוחים

ענף הביטוח הימי והאווירי הוא ענף מורכב ומיוחד במינו המכיל בתוכו מגוון של פוליסות וכיסויים ביניהן פוליסות לכלי שייט פרטיים או מסחריים, למטרות הנאה, לעבודה, דייג, סחר ועוד.

 

ביטוח ימי למסחר (מטענים) - המונח המקובל הוא "ביטוח ימי", והוא מתייחס גם לביטוח מטענים המובלים באוויר וביבשה, ובלבד שהמטענים עברו גבול בינלאומי. ביטוח ימי הוא חוזה, לפיו מתחייב המבטח כלפי המבוטח (יבואן או יצואן), לשלם פיצוי כספי, בכל מקרה של אובדן או נזק שייגרמו למטען המבוטח כתוצאה מסיכונים שקרו בעת המסע ממחסנו של המוכר עד ליעד שקבע הקונה.

הביטוח נועד לספק הגנה לבעלי כלי שיט, לעוסקים ביבוא ו/או יצוא ו/או לכל מי שעיסוקו כרוך בהעברת סחורה דרך הים, האוויר ו/או היבשה.

 

ביטוח מקיף לכלי השייט מקיף - הפוליסה מכסה נזק או אבדן לכלי השייט ו לציוד שהיה נמכר איתו. המשמעות הפרקטית היא כי כלי השייט , מכשירי השייט, והציוד המקובע לסירה /ספינה כגון מכשיר קשר קבוע, GPS  קבוע ועוד מכוסים.

 

ביטוח צד שלישי לכלי שיט – סעיף 77 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982 קובע כי לא ישיט אדם כלי שיט אלא אם הוצאה פוליסת ביטוח בת תוקף המבטחת אותו אדם בשל חבות כלשהי כלפי צד שלישי.

חשוב לציין שהבטוח איננו ביטוח "חובה" בדומה לביטוח רכב ואינו מכסה את המשיט והבעלים של כלי השייט.

 

כדאי לדעת –

במידה וכלי השייט מובל לים על גבי נגרר, צריך לעשות בטוח חובה וצד ג' לנגרר.

היות והמשיט/בעל הכלי שייט ומשפחותיהם אינם צד ג' , רצוי לרכוש ביטוח ימי לתאונות אישיות. קיימים שני סוגים עיקריים של  ביטוח תאונות אישיות ימיות - ביטוח אישי עבור הרשומים בפוליסת הביטוח וביטוח כולל עבור כל מי שנמצא על כלי השייט.

על בעלי יאכטות המתכננים להפליג לחו"ל לבדוק כי פוליסת הביטוח צד ג' שברשותם תואמת את דרישות החוק במדינות היעד.

 

כמובן שלכל אחת מהפוליסות הללו קיימות מגוון רחב של הרחבות ייחודיות לשדמה. 

03-9756666