ביטוחים

נועד לספק שירותי רפואה פרטיים לתושבים זרים אשר אינם חברים בקופת החולים ומעוניינים לבטח עצמם עבור מקרים רפואיים שונים , בזמן שהותם בישראל. הפוליסה כוללת כיסוי רפואי מותאם לצרכי התייר בישראל. לרשות המבוטחים מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית הכולל בין היתר: רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת.

 

הפוליסה מיועדת עבור תיירים ועובדים זרים המגיעים לישראל לתקופה העולה על 7 ימים ולתושבים חוזרים השוהים בישראל ומעוניינים לבטח את עצמם בביטוח בריאות, ללא תלות בביטוח הבריאות בארץ מוצאם.

 

הפוליסה כוללת בין היתר – ביקור רופא משפחה ו/או מומחה, אשפוז בבית חולים, בדיקות ושירותים רפואיים ותרופות, טיפולי חירום בשיניים והעברת גופה לארץ המוצא. 

03-9756666