ביטוחים

 

כשאתם נוסעים לחו"ל, לנופש, טיול או נסיעת עסקים, אתם רוצים לצאת בשקט נפשי, ליהנות מהנסיעה ולדעת שגם מחוץ לגבולות המדינה יש לכם כיסוי לשירותים רפואיים ולנזקי רכוש. ביטוח נסיעות לחו"ל מגן עליכם במקרים של אירועים רפואיים בחו"ל, ומספק פיצוי גם בגין אובדן או נזק למטען שלכם.

 

הצרכים של כל נוסע משתנים בהתאם למטרת הנסיעה והיעד, לכן חשוב להתאים את תנאי הביטוח לצרכים שלכם ולסוג הנסיעה. כמו בכל שאר ענפי הביטוח, לעולם אל תבחרו ביטוח רק על פי מחירו, הבריאות שלכם יקרה מדי ולעיתים הוצאות רפואיות, אשפוז ותרופות בחו"ל יכולות להגיע למאות אלפי שקלים.

 

הטיפול ממרחקים, ייחודי ודורש התנסות ומיומנות ומידת אמון גדולה של המבוטחים. לנו בשדמה ניסיון רב שנים ואלפי המבוטחים שזכו לשרותינו יעידו על כך שמצוינות בשרות אינה רק סיסמה.

 

כדאי לדעת: חוק ביטוח בריאות ממלכתי תקף רק בתוך גבולות ישראל, לכן חשוב שיהיה לך ביטוח נסיעות לחו"ל כאשר אתה יוצא את גבולות הארץ, אפילו אם זה רק לכמה שעות.

ביטוח נסיעות מורכב בין היתר משני פרקים עיקריים: ביטוח רפואי וביטוח מטען.

 

ביטוח רפואי - הוצאות עבור פינוי לבית חולים וקבלת טיפול רפואי, הוצאות טיפול נמרץ ואשפוז, פינוי באמצעות הטסה רפואית (אמבולנס מטוס) לארץ, שירות רפואי ועלויות רכישת תרופות, טיפולי חירום שיניים וייעוץ רפואי, נכות צמיתה עקב תאונה, מוות עקב תאונה והעברת גופה לארץ, ביטול או קיצור נסיעה, הוצאות כרטיס טיסה או מלון עקב מקרה שלא מאפשר חזרה במועד מקורי, חבות כלפי צד ג' ועוד.

כל הכיסויים בהתאם לתנאי הפוליסה, צרכי הנוסע ומאפייני הנסיעה ונערכים לתקופת הנסיעה לחו"ל.

 

ביטוח מטען – נזק אבידה או גניבה של המטען האישי. פרק זה נועד לאפשר לנוסע להמשיך את טיולו כמתוכנן גם אם הוא נאלץ לרכוש ציוד חדש בין אם המזוודה לא הגיע ליעד ובין אם נגנבה וכדומה.

בנוסף לאמור לעיל תוכלו לרכוש הרחבות שונות: החמרה למצב רפואי קיים, הריון וטיפול בפג, ספורט חורף (סקי), ספורט אתגרי, איתור וחילוץ, וביטוח למחשב נייד, טאבלט, טלפון נייד ומערכת ניווט GPS.

 

ביטוח נסיעות לתרמילאים ביטוח המיועד לנוסעים לטיולים ארוכים (מעל 30 ימים). וכולל מגוון רחב של כיסוים המתאימים במיוחד לתרמילאים ולאופי הטיול שלהם. בדומה לפוליסה הרגילה לנסיעות לחו"ל גם בפוליסה זו יש את כל הכיסויים המפורטים מעלה - מגוון רחב של כיסויי הוצאות רפואיות, החזר הוצאות בגין קיצור או ביטול נסיעה, פיצוי בגין מוות או נכות מלאה מתאונה, חבות כלפי צד ג', כיסוי נזקים לרכוש ולמטען ועוד.

בנוסף קיימים כיסויים לספורט חורף, ספורט אתגרי ומשלחות חילוץ מהארץ לאיתור טיילים בעולם ולחילוצם, כולל העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה.

כשהילדים מסיימים את הצבא דאגה אחת יורדת אבל מתחילות אחרות. כדי שתוכלו ללכת לישון בשקט כשהם בקצה שני של העולם עושים את הטיול של החיים שלהם דאגו לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל לתרמילאים.

 

ביטוח נסיעות קולקטיבי ביטוח המיוחד לחברות עם עסקים בחו"ל אשר מצריכים נסיעות רבות בשנה, קיבוצים וכדומה . הביטוח מאפשר לרכוש "מאגר ימי ביטוח" ולהפעילם בהודעה מראש לפי פרטי הנוסע והנסיעה. בתום תקופת הביטוח, המבוטח ידווח על מספר ימי הנסיעה בפועל, ובהתאם תתבצע התאמה לפרמיה.

 

ביטוח נסיעות מיוחד לצעירים

ביטוח נסיעות לגיל השלישי

ביטוח נסיעות שנתי למנהלים

ביטוח נסיעות בהתאמה למצבים מיוחדים

03-9756666