ביטוחים

נועד לספק שירותי רפואה פרטיים לתושבים זרים אשר אינם חברים בקופת החולים ומעוניינים לבטח עצמם עבור מקרים רפואיים שונים , בזמן שהותם בישראל. הפוליסה כוללת כיסוי רפואי מותאם לצרכי העובד הזר בישראל. לרשות המבוטחים מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית הכולל בין היתר: רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת.

 

הפוליסה מיועדת לבעלי עסק אשר מעסיקים עובדים זרים ומעניקה ביטוח רפואי בישראל על פי הנדרש ממעסיק בחוק, המחייב בין היתר, סל שרותי בריאות לעובד הזר בהיקף דומה לסל הבריאות הניתן כיום לכל אזרח במדינת ישראל.

 

הפוליסה כוללת בין היתר – הוצאות רפואיות ואשפוז בבית חולים, תרופות הנמצאות בסל התרופות, ביקור רופא משפחה ו/או מומחה ובדיקות רפואיות, הוצאות הריון ולידה, העברת גופה לארץ מוצא, טיסת חירום לבן משפחה קרוב לישראל וטיסה לחו"ל במידה והעובד אינו כשיר לעבודה.

03-9756666