ביטוחים

 

לצערנו הרב המציאות מלמדת אותנו כי תאונות עלולות לקרות לכל אחד, בכל רגע ובכל מקום. לפעמים בעקבות תאונה ישנם הוצאות גדולות שנופלות על הנפגע ומשפחתו כמו הוצאות אשפוז, הוצאות עבור הציוד הרפואי, הטיפולים והנסיעות אליהם ועוד.

ביטוח תאונות אישיות כשמו כן הוא, מדובר בפוליסה המעניקה כיסוי למקרה של נכות תמידית, מלאה או חלקית עקב תאונה, נכות זמנית עקב תאונה ונכות זמנית עקב מחלה, אשפוז בבית חולים, אובדן כושר העבודה של המבוטח עקב תאונה ומוות עקב תאונה.

 

וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

  • שברים וכוויות עקב תאונה
  • הוצאות פינוי באמבולנס
  • הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים
  • שכר אחות פרטית
  • כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות​
  • ועוד ועוד.

03-9756666