ביטוחים

הביטוח הפנסיוני והפיננסי הוא ההגנה החשובה ביותר על עתידו של העובד השכיר.
הוא מגן על רמת החיים שלו לאחר פרישתו, ומבטיח בסיס כלכלי כאשר אינו עובד או מתפרנס, מבטיח לו הכנסה הולמת במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה ומבטיח לשאיריו המשך קיום רמת חיים סבירה עקב מוות מוקדם חלילה .
 

קרן פנסיה

ביטוח מנהלים

ניהול הסדר פנסיוני

קרן השתלמות

קופת גמל

 
מהו חיסכון פנסיוני?
חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך היכול לכלול אחת או יותר מהתוכניות הבאות: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.
כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו או כספי הביטוח, עוברים לידי המבוטח בשלושה מצבים:

 1. פנסיית זקנה- פנסיה המשולמת לזכאים החל בהגיעם לגיל מסוים ולכל חייהם.
 2. פנסיה במקרה של נכות - פנסיה המשולמת במקרה של איבוד כושר העבודה.
 3. פנסיית שאירים - פנסיה המשולמת לשאירי הזכאי במקרה של מותו.

 

 מה היא פנסיית חובה ?
בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק הפנסיה או בשמו הרשמי "צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק", חוק המחייב כל עובד שכיר ומעסיקו, להפריש סכומי כסף חודשיים למטרות חיסכון לטווח הארוך, כלומר לצרכי פנסיה. בנוסף, ישנם שכירים הנהנים מחסכון פנסיוני במסגרת הסכם אישי או קיבוצי.

  

חסכון כבר בגיל צעיר ?

בעשורים האחרונים, תוחלת החיים במדינת ישראל ובעולם המערבי בכלל, נמצאת במגמת עלייה הדרגתית, וכבר היום, גברים ונשים במדינת ישראל חיים בממוצע בין 18 ל-20 שנה לאחר פרישתם.

דבר המחייב כל אחד ואחת מאיתנו להיערך בהתאם לעתיד לבוא.

על מנת שיוכל העובד לשמר את רמת החיים מרגע הפרישה, מומלץ להתחיל לחסוך כבר בגיל צעיר.
ככל שעובד יתחיל לחסוך מוקדם יותר, כך יוכל להגיע לסכומי כסף גדולים יותר עם הגיעו לגיל פרישה.

 

מי אחראי לבחירת סוג החיסכון הפנסיוני המתאים?
בעבר הפתרונות הפנסיונים למבוטח השכיר נקבעו והוכתבו על ידי המעסיק.
מחודש  11/2005 (חקיקת בכר) כל המוצרים הפנסיוניים, גם אלו שנרכשו על ידי המעסיק, שייכים לעובדים שעל שמם הם נרכשו. על פי החוק כל עובד רשאי לבחור בכל מוצר פנסיוני שהאוצר אישר. המעסיק חייב להעביר את התשלומים לתכנית שהעובד בחר. ניסיון של מעסיק להכריח עובד להפקיד במוצר פנסיוני  מסוים, שהעובד לא מעוניין בו, הוא עבירה פלילית.

 

בשדמה אנו בוחנים את הנתונים של כל מבוטח ומתאימים לו חיסכון פנסיוני בצורה אופטימאלית, המתאים לצרכיו האישיים ולמצבו המשפחתי.
ליווי מקצועי לאורך כל הדרך ובחירת תוכנית המשלבת בין רצונותיו וטעמיו של המבוטח לבין שיקולי המס בזמן הפקדת הכספים ובעת משיכתם והתאמת התוכנית לכל שלב בחיים.

 

לקבלת פרטים נוספים בנושא ביטוח פנסיוני התקשרו אלינו  03-9756666

 

 

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד.

קרן הפנסיה היא תכנית ביטוח הדדית הנשענת על תקנון הניתן לשינוי.
קרנות הפנסיה מתחלקות לשתי קבוצות– קרנות פנסיה וותיקות, אשר מ- 1995 לא ניתן להצטרף אליהן, והזכויות בהן נקבעו במסגרת הרפורמה להבראת קרנות פנסיה (תקנון אחיד), וקרנות פנסיה חדשות , הפועלות במתכונת של איזון אקטוארי ואמורות לעדכן את הזכויות בעתיד על-פי השינויים בתוחלת החיים.

 

קרן וותיקה

עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן - מבטחים, קרן מקפת, קג"מ) ושל ארגוני עובדים גדולים. קרנות אלו שהוגדרו כ"מבטיחות זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם

 

קרן חדשה מקיפה

בשנת 1995 לאחר שהתבררה העובדה כי הקרנות הוותיקות אינן מאוזנות אקטוארית וההתחייבויות שלהן לתשלומי קצבה עתידיים עולים בהרבה על ההכנסות הצפויות, הופסקה בהוראת הממשלה הצטרפות מבוטחים חדשים ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995). כיום קרנות אלו מוגדרות  כ"קרנות מסוג תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. כיום, 30% מכספי קרנות אלו מושקעים באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. שאר 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
קרן חדשה נותנת קצבה חודשית לאחר הפרישה, קצבת שאירים למקרה מוות, וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה. סכומי ההפקדות בקרן כפופים לתקרת שכר של פעמים השכר הממוצע במשק.
 

להלן פירוט הקצבאות :

קצבת זקנה - תשלום חודשי בעת הפרישה - בקרנות החדשות, קרן הפנסיה מבטיחה לעמית בהגיעם לגיל פרישה (או על פי התקנון) קצבת זקנה לכל ימי חייהם.
הקצבה מחושבת על פי החיסכון הנצבר בקרן מחולק במקדם הקצבה הנקבע על פי תקנון הקרן.
החיסכון הנצבר כולל את הכספים שהופקדו לחשבון העמית בניכוי הוצאות ודמי ניהול בצירוף רווחים.
קצבת שארים -  במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שאירים לשאיריו- במקרה פטירתו קצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.
קצבת נכות - קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה.
קצבת הנכות משולמת על פי המסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן.

 

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח. 


התוכנית היא גמישה ומאפשרת למבוטח לקבוע את גובה הכיסויים הביטוחיים וכתוצאה מכך את גובה החיסכון לגיל פרישה.
יתרונה הגדול של התוכנית לביטוח מנהלים שהיא תוכנית הניתנת להתאמה אישית.

 
כיצד מתבצעת ההפקדה לביטוח מנהלים?

בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים - שכיר ועצמאי.

כשהחוסך הינו שכיר - תוכנית הביטוח נערכת על בסיס הפרשות חודשיות של שני הצדדים: המעסיק והעובד.
הפרמיה המשולמת מיועדת לרכישת כיסויים ביטוחיים של סיכוני מוות וסיכוני נכות כאשר המרכיב העיקרי בתוכנית הוא חסכון עבור העובד לגיל פרישה.

חוסך עצמאי- רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.
 

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בעבר ( עד שנת 2008 ) ניתן היה לחלק את הכספים המתקבלים כחסכון לגיל פרישה מביטוח מנהלים לשני סוגים:
ביטוח מנהלים הוני וביטוח מנהלים מסוג קצבה.

חסכון הוני- במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח (מוות, זקנה או נכות) כסכום הוני חד פעמי. כל החיסכון ההוני יהיה פטור ממס במידה ומשיכת כספים תהיה כדין.
חיסכון כקצבה- במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח, כקצבה חודשית. הקצבה יכולה להיות משולמת החל מגיל 60

החל משנת 2008 כל ביטוחי המנהלים הם למטרת קצבה וזאת בעקבות תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסים
הקצבה מחושבת במועד תחילת תשלום הקצבה על סמך שני נתונים:

החיסכון הנצבר בפוליסה עבור המבוטח.
מקדם הקצבה (הנקבע על פי גיל הפרישה מעבודה ועל פי הריבית הנקובה בפוליסה)

קיימים מספר מסלולים לתשלום קצבה מפוליסת מנהלים:

קצבה לכל החיים עם הבטחת מינימום קצבאות.

קצבה לכל החיים ללא הבטחת מינימום קצבאות

קצבה לכל החיים עם הבטחה של המשך תשלום הגמלא לאלמן/נה לכל ימי חייהם .

קצבה לכל החיים ובמקרה מות המבוטח לאחר התחלת תשלומי הקצבה תשלם החברה למוטב סכום חד פעמי השווה ל-25 גמלאות חודשיות.


פוליסות ביטוח המנהלים נבדלות זו מזו בהבטחת מקדמי קצבה.
ההבדלים נובעים משינויים שחלו במהלך השנים בתנאי החיסכון של התוכניות ומהשינויים בתוחלת החיים.

בפוליסות חדשות החל משנת 2013 בוטלו הבטחת מקדמי הקצבה


לעיון בקובץ שאלות ותשובות בנושא שפורסם ע"י האוצר - לחץ כאן

 

 

ניהול הסדר פנסיוני

ניהול הסדר פנסיוני משמעותו ריכוז ניהול וטיפול בכל המערך הפנסיוני של עובדי הארגון בידי "מנהל הסדר פנסיוני", הסדר פנסיוני הוא התקשרות של המעסיק עם באמצעות סוכנות הביטוח לצורך טיפול בחיסכון ארוך הטווח של העובד ובצרכי המעסיק.

העובד לרוב אינו בקיא בנושים פנסיוניים. ולכן על המעסיק לפעול כאחראי על מימוש הזכויות הפנסיוניות של העובד ולבחור מנהל הסדר מקצועי, מיומן ואחראי.

חשוב לציין: היום על פי החוק רשאי העובד לבחור בעצמו את זהות סוכן הביטוח

תפקיד מנהל הסדר פנסיוני הוא לרכז ולנהל את כל הפעילות הפנסיונית של העובדים מול כל הגופים הפנסיוניים השונים, ניהול נכון מחייב ליווי של גורם מקצועי הפועל באופן בלתי תלוי, בשיתוף עם הנהלת הארגון.

ההתקשרות כוללת לרוב פגישה שנתית עם העובד, בקרה על העברת הכספים לתוכניות הפנסיונית ומתן מענה לשאלות של העובדים והתאמת תוכנית אישית לעובד תוך עדכון שינויים (שכר, מצב משפחתי וכו').

לנוכח כמות השינויים שחלו ועדיין חלים בשוק הפנסיוני, על מנהל ההסדר להיות בעל ידע מקצועי רחב ויכולת בקרה גבוהה על מגוון המוצרים (קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל) והנתונים, הכרוכים בדבר.
 

בשדמה אנו מתמחים בניהול הסדרים פנסיונים לעסקים, חברות ותאגידים באופן בלתי תלוי מקצועי ואחראי.

ניהול ההסדר ב שדמה כולל בין היתר :

 • ליווי העובד והמעסיק החל משלבי קליטת עובד חדש באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית
 • בניית תכנית פנסיונית משולבת וגמישה בהתאמה אישית.
 • בקרה על תוכנית הביטוח ביחס למודל הביטוחי של הארגון.
 • בקרה על תהליכי העברת כספים תוך שקיפות מלאה מול הלקוח.
 • ליווי העובד בעת עזיבת עבודה
 • הכוונה מקצועית
 • ניהול הסדרי ביטוח ייחודיים
 • התאמת הסדרי ביטוח מיוחדים לארגונים לרבות ביטוחי בריאות,ביטוחי תאונות אישיות ועוד
 • טיפול בתביעות ופדיונות.

  

 

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים (ראו בהמשך )

מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות

מומלץ מאד - לא למשוך את כספי הקרן גם כאשר הגיעה לנזילות ולהמשיך לצבור בה הפקדות ורווחים

 

לעובדים שכירים - הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.

לעובדים עצמאים - הפרשות עובד עצמאי לקרן השתלמות תלויה ברצונו בלבד, והוא זכאי להטבות מס בגין הפרשות אלה עד לתקרה.

 

תקרת הפקדה לקרן השתלמות ופטור ממס

חשוב לדעת - אין מדובר אלא בתקרת ההפקדה המוטבת בגובה מסוים שמעבר לתקרה זו  לא ניתן ליהנות יותר מהטבות מס.

תקרת הפקדה המוטבת לקרן השתלמות מוגבלת ע"י שכר מקסימאלי שמעבר לו לא ניתן ליהנות מהטבות  מס, כאשר עבור שכירים מדובר בתקרת שכר חודשית של 15,712 ₪, בעוד עצמאיים ייהנו מהטבת המס עבור הכנסה חייבת של 263,000 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2015)

 

לשכירים:

הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% מהשכר ברוטו ולא יותר מפי שלושה מחלקו של העובד בהפרשות, וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח.  התקרה מתעדכנת מעת לעת. במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה זו, העובד יחויב במס שולי על ההפרש בין תקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

 

 לעצמאים:

עצמאים זכאים להטבת מס בצורת ניכוי על חלק מההפרשות לקרן השתלמות (עד לתקרה). כמו כן הם זכאים לפטור ממס רווחי הון על הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות, בתנאי שלא ימשכו אותם לפני המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

הפקדה של עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 263,000 ש"ח בשנה

הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד 263,000 ש"ח

  

 

קופת גמל

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

 

מה ההבדל בין קופת גמל לקרן השתלמות?

חשוב לדעת, כי קיים אפיק אחד בלבד שהחיסכון בו אינו לגיל הפרישה, אך ניתן לקבל בו הטבות מס– קרן השתלמות.

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון פנסיוני לטווח קצר עד בינוני (3-6 שנים). כספי החיסכון מיועדים למימון השתלמויות או לכל מטרה אחרת.

וקופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך. הכספים ששולמו לאפיק זה ניתנים למשיכה בגיל הפרישה.

 

כיצד מתבצעת ההפקדה לקופת הגמל?

בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי

כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5%  משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים

החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, %5 נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית(מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

 

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008.

החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.

לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008 ,ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך.

 

מדוע שדמה?

הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו.

 

בשדמה אנו בוחנים את הנתונים של כל מבוטח ומתאימים לו חיסכון פנסיוני בצורה אופטימאלית, המתאים לצרכיו האישיים ולמצבו המשפחתי.
ליווי מקצועי לאורך כל הדרך
, זמינות, שקיפות ואמינות הם ערכי היסוד שלנו.

 

לקבלת פרטים נוספים בנושא התקשרו אלינו  03-9756666

 

03-9756666