ביטוחים

המשורר ג'וברן חליל ג'וברן בן המאה ה-19 כתב בספרו "הנביא" על הבית "ביתך הוא גופך רחב ידיים". הבית מספק מחסה מפני גשמים, שלגים, רוחות, חום, קור ופולשים זרים והוא מהווה את מקום המבטחים של האדם ומשפחתו. אנשים עובדים ומשקיעים את מרבית חייהם, זמנם וכספם כדי לרכוש בית. בית הוא גם המקום שבו לרוב נשמרים "אוצרות" המשפחה, השווים לעיתים כסף רב. ולכן חובת השמירה הראויה על הבית כפולה ומכופלת.

 

פוליסת ביטוח דירה באמצעות שדמה מכילה מעבר לכיסויים הבסיסיים כנגד אש, צד שלישי ורעידת אדמה, גם מגוון רחב של שירותים נלווים, הניסיון הרב שלנו בטיפול בבטוחים מסוג זה, מאפשר לנו לסייע ללקוח בעריכת פוליסת ביטוח בהתאמה אישית לצרכי המבוטח ולטפל ביעילות בזמן תביעה בעת הצורך.

 

ביטוח מבנה – מכיל כיסויים בגין נזק העשוי להיגרם למבנה עקב אירוע בלתי צפוי כגון: נזקי אש, התפוצצות, ברק, סערה וסופה, נזקים עקב פעולות זדון וכן נזקי מים שנגרמו כתוצאה מפיצוץ צנרת בבית, נזק למתקני הסקה, למערכות סולאריות, ועוד מגוון אירועים המפורטים בפוליסה.

 

ביטוח תכולה -  מכסה נזק הנגרם לרכוש הנמצא בדירה כתוצאה מאירוע בלתי צפוי כגון: אש, פריצה וגניבה, סערה וסופה, נזקי זדון ועוד כיסויים נוספים המפורטים בפוליסה.

 

בטוח תכולה ומבנה – הינו הכיסוי הרחב ביותר המשלב ביטוח מבנה ותכולה הניתנים לרכישה גם בנפרד. השילוב של שני הביטוחים מעניק למבוטח שקט נפשי והגנה כוללת. 

מעבר לבסיס ניתן לרכוש בפוליסה כיסויים נוספים כגון:

ביטוח למכשירי חשמל, ביטוח תכשיטים, ביטוח ציוד צילום, ביטוח לדברי ערך. (כגון: אוספים למיניהם), ביטוח מחשבים, ביטוח אופניים, ביטוח ערך קרקע, ביטוח חבות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח רעידת אדמה.

 

כדאי לדעת – על מנת להימנע מביטוח חסר (תת ביטוח) אנו ממליצים לבצע סקר למבנה ותכולה ע"י אחת מחברות השמאות המתמחות בתחום, (במימון חברת הביטוח) ו/או לבדוק שסכומי הביטוח מעודכנים והינם בערך כינון (ערך כחדש) כמו כן יש לוודא כי המיגונים המופיעים בפוליסה תואמים את הקיים בפועל. 

03-9756666